Magda Milosz

CQC Manager

Menadżer CQC (osoba odpowiedzialna za reprezentowanie Gabinetu wobec Care Quality Commision – państwowej organizacji sprawującej nadzór nad podmiotami świadczącymi usługi z zakresu zdrowia i opieki społecznej). Uczęszczała do Birmingham Metropolitan College uzyskując dyplom 3 stopnia jako pomoc stomatologiczna. Ukończyła kursy w dziedzinie radiografii dentystycznej i sterylizacji urządzeń i instrumentów medycznych. Od roku 2015 pełni funkcję inspektora Ochrony Radiologicznej. W 2017 r. ukończyła kurs IML Leadership and Management Level 5. Z branżą dentystyczną związała się w roku 2011, podejmując pracę w charakterze asystentki stomatologicznej, zaś dwa lata później uzyskała rejestrację w General Dental Council.