Rafał Gryziak

Dental Technician

Technik dentystyczny i pomoc stomatologiczna – absolwent Medycznej Szkoły Policealnej nr 3 w Warszawie – w 1992 ukończył dwuletnie studium z dyplomem Technika Dentystycznego. W latach 1998-2003 zatrudniony w Pracowni Protetycznej Wojskowej Akademii Medycznej (WAM) w Warszawie, później – do roku 2013 – prowadził własne laboratorium. W roku 2014 wyjechał do Wielkiej Brytanii i rozpoczął pracę w BUTTERFLY Dental Laboratory w Oswestry. Rejestrację w General Dental Council otrzymał w 2016 r. Specjalizuje się w wykonywaniu protez elastycznych.