Wojciech Zielinski

Practice Manager & Dental Technician

Menadżer Praktyki, technik dentystyczny – absolwent  Medycznego Studium Zawodowego nr 5 w Krakowie. Szkołę ukończył w roku 1998. Przez kilka lat prowadził własną pracownię protetyczną w Krakowie aż do roku 2006, kiedy wyjechał do Wielkiej Brytanii. Dwa lata przepracował na etacie technika w brytyjskim laboratorium dentystycznym w Oswestry (Shropshire). W lipcu 2008 r. uzyskał rejestrację w General Dental Council, a w marcu 2009 r. rozpoczął własną działaność pod szyldem BUTTERFLY Dental Laboratory. Prowadzona przez niego pracownia od lat zaopatruje w najwyższej jakości prace protetyczne gabinety stomatologiczne z całego UK. Otwarcie BUTTERFLY Dental Practice w Oswestry w maju 2018 r. jest ukoronowaniem wieloletnich starań Pana Zielińskiego o utworzenie profesjonalnej kliniki dentystycznej, o której wyjątkowości decyduje ścisła współpraca między lekarzem i technikiem dokonująca się w czasie rzeczywistym i w obrębie tego samego budynku.